Kinderwens

De tijd net voor je zwanger raakt en de eerste maanden van je zwangerschap blijken meer invloed te hebben op je baby, dan lange tijd is gedacht. Een gezonde leefstijl van beide partners blijken de zwangerschap, de bevalling en de ontwikkeling van je baby positief te beïnvloeden.

Het kinderwens-spreekuur is er voor zowel je eerste zwangerschap of voor een volgende zwangerschap. Mocht je nog vragen hebben over je vorige zwangerschap en/of bevalling(en), dan kunnen die worden besproken tijdens dit spreekuur. Het maakt daarbij niet uit of je wel of niet onder controle van onze praktijk bent geweest.

Kostenzwanger vch
De kosten voor dit spreekuur bedragen: € 30,- per consult. Sommige verzekeraars vergoeden deze zorg. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar.
Voor het maken van de afspraak kun je bellen naar 070 820 98 58.