Vader worden

Mee op controle

Wij nodigen aanstaande vaders van harte uit om met je partner mee te komen naar de controles. Wij vinden het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. Uit ervaring weten wij dat de bevalling soepeler verloopt als er vertrouwen is.

Kijk ook eens op www.papaworden.nl.

Erkenning van je kind

Als jullie niet getrouwd zijn, dient de vader het kind erkennen. Het is wel nodig dat de moeder akkoord gaat met de erkenning. De erkenning wordt vastgelegd bij de gemeente. Erkenning van een kind kan van belang zijn voor het erfrecht, de nationaliteit, het bepalen van het omgangsrecht en het ouderlijk gezag.
Het is het meest praktische om een kind als ongeboren vrucht te erkennen. Dit kan vanaf het moment dat je partner zwanger is. Erkenning als ongeboren vrucht heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo is vanaf het moment van erkenning duidelijk wie de ouders zijn en kan direct bepaald worden welke achternaam het kind krijgt. Bij de gemeente van je woonplaats kan je meer informatie opvragen.

Verlof

Vlak na de bevalling heb je als partner recht op 2 dagen betaald verlof. Dit moet je opnemen binnen 4 weken na de geboorte of na thuiskomst uit het ziekenhuis.
Denk ook eens aan ouderschapsverlof om samen de baby te verzorgen. Ouderschapsverlof is meestal een vorm van onbetaald verlof, maar er zijn ook werkgevers die een gedeelte van het ouderschapsverlof vergoeden. Overleg met je werkgever wat er in jouw situatie geldt of kijk het na in de CAO.
Zie ook www.postbus51.nl